VACCINE MOD LUNGEBETÆNDELSE

Målgruppen for gratis vaccination mod pneumokoksygdom (lungebetændelse) er OKTOBER 2020:

A) Personer, der er fyldt 65 år

B) Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:

 • Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
 • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
 • Personer med liquorlækage.
 • Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
 • Personer med Cochlear implantation.
 • Personer med stamcelletransplantation.
 • Personer med organtransplantation.


C) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:

 • Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
 • Personer med hjerteinsufficiens.
 • Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
 • Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
 • Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
 • Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
 • Personer med nefrotisk syndrom.
 • Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.


D) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.