ATTESTER

Når du skal have udfyldt en attest, er det vigtigt at du bestiller tiden telefonisk. Det skyldes, at tidsforbruget pr attest kan variere, og det er vigtigt, at der afsættes den nødvendige mængde tid. Attestpriser, klik her

HUSK: 

 

1) Medbring UDSKRIFT AF ATTESTANMODNINGEN (fra kommune, forsikringsselskab eller lignende) til konsultationen. Det er ikke tilstrækkeligt at du medbringer det på din telefon. Alternativt kan du, forud for aftalen, have sendt kopi af attestanmodningen til den relevante læge via e-konsultation, enten her via hjemmesiden, eller min læge app.

2) Forbered dig- GENNEMLÆS ATTESTEN, print den, udfyld din del af den, og hav relevante oplysninger klar til lægen; ofte vil der eksempelvis blive spurgt til sygemeldingsdatoer, navne på fysioterapeuter og andre behandlere, behandlingsvarighed hos disse, som lægehuset ikke kan forventes at have kendskab til. Og de er nødvendige for at attesten kan færdiggøres (dette punkt gælder dog sjældent kommunale attester).

3) Attestarbejde er IKKE DÆKKET AF SYGESIKRINGEN- og er derved en privat ydelse, som vi udfører udover vores almindelige arbejde. Medbringer du ikke de nødvendige oplysninger og papirer til konsultationen, så attestarbejdet forlænges udover det planlagte, vil vi opkræve dig et GEBYR .

 

LÆGEATTESTER IFM UDLANDSREJSER, klik her.