KØREKORT

 

OBS- Tider til kørekortsattest SKAL bestilles ved telefonisk kontakt til klinikken og ikke elektronisk

 

 

Kørekort for første gang.

 • Bestil tid i god tid.

 • Inden du møder til den aftalte tid, bedes du printe og udfylde attestens side 1

 • Hvis du har aftalt med din kørelærer, at du skal have et fysisk foto med til lægen, skal du medbringe det. Husk at fotoet skal leve op til reglerne for pasfoto. Alternativt kan du få taget foto på kommunens borgerservice (husk at det koster penge).

 • Medbring briller/kontaktlinser (+ kontaktlinsevæske), hvis du har dem på, når du kører bil. Vi skal teste dit syn med og uden briller/kontaktlinser.

 • Kørekortattesten og pasfoto vil du få udleveret i en lukket kuvert efter konsultationen, som du skal aflevere til din kørelærer.

Pris: 600 kr. Du kan betale med Dankort eller Mobile Pay

 

 

Fornyelse af kørekort.

 • Pr 1. juli 2017 er aldersloft på gruppe 1-kørekort  bortfaldet. Læger har dog pligt til at reagere, hvis en person ikke er egnet til at have kørekort.

 • Regler omkring jævnlig fornyelse af kørekort ved visse sygdomme, eksempelvis diabetes, gælder fortsat.

 • Du skal bestille tid til kørekortsfornyelse i god tid, da der kan være ventetid hos den læge der kender dig.

 • Hvis du er meget sent ude, kan du gå på kommunen og bede om en midlertidig forlængelse af dit kørekort til du kan få en tid hos din faste læge.

 • Du skal møde 10 min før den aftalte tid og i vores venteværelse udfylde attestens side 1.

 • Du bedes medbringe briller, og evt høreapparat.

 • Kørekortattesten afleveres til dig i en lukket kuvert efter konsultationen, som du selv herefter skal aflevere på Borgerservice.

Pris: 600 kr. Du kan betale med Dankort eller Mobile Pay

Har du spørgsmål til om du skal have en lægeattest ved fornyelse af dit kørekort – kontakt da Borgerservice i din kommune.

 

 Trafikfarlig medicin
 
Du skal være opmærksom på skærpede regler i forbindelse med forbrug af trafikfarlig medicin. Her gælder for beroligende medicin og sovemedicin:

 
Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler.
Indikation, halveringstider og maximale døgndoser ved kørekort på den registrerede indikation (første kolonne.

Søvnbesvær

 

Halveringstid 

(timer)

Maks døgndosis

(mg) for anbefaling af kørekort (lille kat.)

Flunitrazepam 24 timer Kørekort kan ikke anbefales
Lormetazepam* 10 timer 1 mg
Nitrazepam 24 timer Kørekort kan ikke anbefales
Triazolam 3 timer 0,125 mg
Zaleplon* 1-2 timer 10 mg
Zolpidem* 2 timer 10 mg
Zopiclon* 5 timer 7,5 mg
Angst og uro    
Alprazolam 12 timer Kørekort kan ikke anbefales
Bromazepam 15 timer Kørekort kan ikke anbefales
Chlordiazepoxid 72 timer Kørekort kan ikke anbefales
Clobazam 40 timer Kørekort kan ikke anbefales
Diazepam 72 timer Kørekort kan ikke anbefales
Lorazepam 12 timer Kørekort kan ikke anbefales
Oxazepam* 10 timer 30 mg
Clonazepam 40 timer Kørekort kan ikke anbefales
* Rekommanderet på Den Nationale Rekommandationsliste med forbehold i særlige tilfælde. De øvrige præparater anbefales ikke.