UTILSIGTEDE HÆNDELSER

Indrapportering af utilsigtet hændelse til brug for patienter og pårørende.

UTILSIGTET HÆNDELSE.

Som patient eller pårørende til en patient kan man rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller andre steder i sundhedsvæsenet.

Skema for patienter

Skema for pårørende

Vær opmærksom på at rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges. Man får ikke svar tilbage på, hvad der er sket af ændringer ud fra netop ens rapport.

Vær opmærksom på, at en rapport om en utilsigtet hændelse ikke er det samme som en klage.

 

PATIENTKLAGE

Ønsker du at klage over en behandling, så skal du udfylde et særligt skema. Du finder flere oplysninger her.

 

PATIENTFORSIKRINGEN

Hvis du er kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse og ønsker erstatning, så skal du henvende dig til Patienterstatningen.

 

PATIENTVEJLEDERE

Får du brug for hjælp til uddybning af forskellen mellem de forskellige former for indrapportering/anmeldelse, kan du kontakte patientvejlederne i regionen eller kommunen.