HELBREDSUNDERSØGELSER HOS RASKE

Vi oplever en stigende efterspørgsel efter helbredsundersøgelser ”for en sikkerheds skyld”.

Imidlertid kan der ifølge vores overenskomst med regionen ikke tilbydes denne type helbredsundersøgelser gratis via sygesikringen, og derfor kan der heller ikke tages diverse blodprøver på raske patienter med mindre der foreligger en lægelig vurdering af, at der er en risikofaktor der taler for dette. (Et sådant produkt ville ellers være at betragte som en privat ydelse – altså hvor lægehuset selv afholder udgifter til denne helbredsundersøgelse "for en sikkerheds skyld” og opkræver privat regning fra borgeren.)

Det således er en lægelig vurdering hvad/om der skal foretages af undersøgelser på baggrund af dine tilkendegivelser.

For at smidiggøre denne proces har vi indført følgende rutine ved ønske om helbredsundersøgelse og uden symptomer

1) Du besvarer en række spørgsmål og sender svaret via email-konsultation eller afleverer det skranken

2) Lægen beslutter om der er indikation for yderligere og i så fald om der skal tages blodprøver eller en undersøgelse ved sygeplejerske.

3) Indenfor 7 hverdage vil du modtage en plan via mail- er du ikke oprettet i email-konsultation, skal du selv tage telefonisk kontakt til klinikken.

SKEMA VED ØNSKE OM HELBREDSÙNDERSØGELSE downloades her

OBS- Har du symptomer, er situationen en anden, og du skal bestille tid hos lægen som vanligt.